Omakotitalot ja pientalot

Jätelain mukaan, kaikkien kiinteistöjen tulee kuulua jätehuollon piiriin. Jätehuolto määritellään jätelain ja alueellisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kiinteistöillä tulee olla myös asianmukainen jäteastia. 

Näin omakotitalon asukkaat voivat lajitella jätteensä

Biojäte:

  • Erillinen biojäteastia ja sopimus oman kuljetusyrityksen kanssa
  • Monilokeroastia, L&T tarjoaa astiavaihtoehdon, jossa on lokerot biojätteelle ja poltettavalle jätteelle
  • Nelilokeroastia, Remeo tarjoaa nelilokeroastian, jossa on omat lokerot biojätteelle, poltettavalle jätteelle, kartongille ja metallille
  • Oma komposti, joka on lämpöeristetty
  • Yhteinen biojäteastia naapureiden kanssa

Paperin, lasin, metallin ja paristot voi toimittaa Rinki- Ekopisteille. Joillakin ekopisteillä on myös kartongin ja muovin keräys sekä tekstiilienkeräys.

Vaaralliset jätteet kuten esim. pesu- ja puhdistusaineet, lakat, liimat, maalit ja akut voi toimittaa vaarallisen jätteen vastaanottoasemalle. 

Miten usein astiat tyhjennetään?

Polttokelpoisen jätteen keräysastia tulee tyhjentää vähintään kerran neljässä viikossa. Mitä vähemmän jätettä syntyy, sitä harvemmin keräysastiaa tarvitsee tyhjentää. 

Biojäteastia tulee tyhjentää vähintään kerran kahdessa viikossa.

Pitääkö olla jäteastia vaikka jätettä ei synny?

Kaikkien kotitalouksien tulee liittyä kunnalliseen jätehuoltoon. Näin vähennetään riskiä, että jätettä joutuu luontoon. Mikäli tuotat vähän jätettä, suosittelemme pienempää jäteastiaa ja sopivat tyhjennysvälit. Yhteinen jäteastia naapurin kanssa on myös hyvä vaihtoehto.