Kouluille

Vuosittain jokainen meistä tuottaa valtavan määrän jätettä, n. 550 kiloa, henkilöä kohden. Syntyvän jätteen määrää voidaan vähentää ja ohjata uudelleen käyttöön mm. kierrättämällä.

Sivustolta www.ymparisto.fi/fi-FI//EkoElmeri löytyy paljon tietoa peruskoulun ala-asteen jäteneuvontaan ja sivustolla on myös oppimateriaalia aiheeseen liittyen. 

Sivustolla www.maailma2030.fi on materiaalia yläasteen ja lukion eri oppiaineiden tunneilla käytettäväksi, kun aiheena on mm. tulevaisuus, kestävä kehitys ja aktiivinen kansalaisuus. 

EkOte tekee yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa laajentaakseen mm. oppilaiden tietoisuutta ja tietoa kierrättämisestä. Kierrätyspisteellämme käy useita oppilaita ja oppilaitoksia tutustumassa toimintaamme ja kuulemaan miten omalla toiminnalla pystyy vähentämään syntyvää jätettä. Lisäksi käymme erilaisissa tilaisuuksissa luennoimmassa kierrättämisestä ja toiminnastamme alueen asukkaiden hyväksi. 

Mikäli haluat tulla omalla ryhmälläsi tutustumaan toimintaamme ja EkOtteeseen, voit olla yhteydessä Sakari Tiitta p. 045 891 4389 tai sakari.tiitta@otesaatio.fi

Tapaamisiin EkOtteella!