Vaarallinen jäte

Vaarallista jätettä vastaanotetaan kotitalouksilta maksutta 50kg/l saakka lajitteluasemilla, jäte- ja kierrätyskeskuksissa.

Vaarallisiksi jätteiksi luetaan mm. maalit, lakat, liimat ja liuottimet, öljyt, öljyiset jätteet ja autojen nesteet, akut ja paristot, kertakäyttöiset kaasupullot, lääkkeet ja elohopeakuumemittarit sekä räjähteet, aseet ja ammukset.

Vaaralliset jätteet tulee aina varastoida alkuperäisissä pakkauksissa tai merkattuina ja toimittaa ne niissä myös vaarallisen jätteen keräyspaikkaan.

Vaaralliset jätteet käsitellään vaarattomiksi niitä käsittelevissä laitoksissa ja niistä saadaan raaka-aineita, sähköä ja lämpöä.

EkOte vastaanottaa maksutta kotitalouksien vaaralliset jätteet. Emme kuitenkaan vastaanota lääkkeitä, jotka tulee aina toimittaa apteekkiin. Emme myöskään vastaanota räjähteitä, aseita tai ammuksia, mitkä pitää toimittaa poliisille.